Více času na podstatné

Vedlejší energetické produkty ve výrobě stavební keramiky

06.04.2010 08:17

 

Článek se věnuje otázkám použitelnosti klasických vysokoteplotních a fluidních elektrárenských popílků v různých oblastech keramické technologie – ve výrobě cihlářské, žárovzdorné a ve výrobě keramických obkladových prvků. Na výsledcích laboratorních experimentů je dokumentován vliv nejběžnějšího typu klasického vysokoteplotního elektrárenského popílku na vlastnosti různých druhů keramických střepů. více ZDE