Více času na podstatné

Veletrh IGEM - pronájem stánku zdarma

21.12.2010 08:32

Vážená paní/ vážený pane,

ráda bych Vás informovala o přípravě účasti českých podniků působících v oblasti environmentálních technologií na veletrhu *IGEM v Malajsii v roce 2011*.

Veletrh se bude konat ve dnech *7. – 10. září 2011* v Kuala Lumpur.
Česká republika bude mít k dispozici 3 stánky (každý 9 m2 ) ke společné účasti.
Plánují se také matchmakingové akce, z nichž řada bude v režii malajsijsko-EU obchodní komory, a odborný doprovodný seminář.

Veletrh bude tématický zaměřen na obnovitelnou energetiku, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, zelené stavebnictví, zelená doprava, ekologické spotřební předměty, potraviny, zdravotnické zařízení, zelené IT, eco-design, analýzy životního cyklu výrobků, zelené zemědělství, biotechnologie, financování environmentálních technologií a řada dalších.

Firmy, které se zúčastní veletrhu, si musí uhradit své cestovní náklady samy. Další náklady jako je pronájem stánku, seminář apod. je hrazeno Ministerstvem zahraničních věcí.

Veletrh a konference zelených technologií IGEM byly v letošním roce velmi úspěšné. Návštěvnost činila přes 85 tisíc účastníků a akce byla předmětem velké pozornosti malajské vlády a médií.
Zelené technologie jsou v Malajsii trendem a průřezově jsou aplikovány ve všech odvětvích.
Veletrh představuje tak možnost nejen pro podporu exportu, ale také zakládání společných podniků a transferů technologií.
V příloze naleznete informační materiál pořadatele veletrhu.

V případě Vašeho zájmu o účast na veletrhu nebo bližší informace kontaktujte prosím přímo vedoucího ekonomické sekce velvyslanectví ČR v Malajsii, pana Jana Vejmělku (jan_vejmelka@mzv.cz, Tel.: +60 123 030 170).


S pozdravem
Soňa Žambochová
odbor mnohostranných vztahů

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
email: sona.zambochova@mzp.cz
tel.: 267 122 750
fax: 267 310 015