Více času na podstatné

Veřejná diskuse k dotacím MŽP na podporu projektů NNO pro rok 2011

13.05.2010 08:22

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje veřejnou diskusi k návrhu témat na dotace pro nestátní neziskové organizace na rok 2011. Zároveň je možno se vyjádřit k celému procesu výběrového řízení, který probíhal v roce 2010.

Dotace nestátním neziskovým organizacím (NNO) z rozpočtu Ministerstva životního prostředí (MŽP) jsou každoročně přidělovány na základě výběrového řízení, které vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a z usnesení vlády č. 92 ze dne 1.2.2010, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Navrhovaná témata, která odrážejí priority MŽP, najdete v příloze. Vzhledem ke každoročnímu velkému převisu požadavků ze strany NNO nad finančními možnostmi MŽP navrhujeme pro příští rok změnu. Každá organizace může podat nejvýše čtyři projekty – z toho pouze jeden projekt může být do 250 tisíc Kč a další projekty mohou být maximálně do 150 tisíc Kč. Domníváme se, že navrhovaná varianta umožní podpořit více kvalitních projektů středně velkých a menších organizací, které nedosáhnou na administrativně a rozpočtově náročnější programy (např. ze SFŽP, z OPŽP, apod.).

Materiály týkající se výběrového řízení na rok 2010 najdete zde.

 

K vašim připomínkám bude přihlédnuto při přípravě materiálu, který bude předložen poradě vedení MŽP v červnu 2010.

 
Ke stažení: Návrh témat pro rok 2011 (PDF, 68 kB)

váaše náměty, poznaty apod. nám prosím zašlete do redakce na info@tretiruka.cz