Více času na podstatné

Veřejná diskuze ohledně návrhu harmonizované klasifikace a označování látky

14.07.2010 13:50

Na stránkách ECHA byla zahájena nová veřejná diskuze ohledně harmonizované klasifikace a označení látky 4-terc.butylbenzoová kyselina (CAS: 98-73-7, ES: 202-696-3). Diskuze probíhá zde, kde je také uveden návrh klasifikace a označení látky, včetně webového formuláře přes který je možné zasílat své připomínky k návrhu. Diskuze bude ukončena k 22.8.2010.

Zdroj: ECHA