Více času na podstatné

Veřejná konzultace k návrhu omezení 1,4-dichlorbenzenu do 19.12.2012

02.07.2012 08:39

Na žádost Evropské komise předložila ECHA zprávu navrhující omezení uvádění na trh a používání 1,4-dichlorbenzenu v osvěžovačích vzduchu a toaletních blocích. Tyto výrobky se používají hlavně pro deodoraci veřejných a domácích toalet.

1,4—dichlorbenzen je klasifikován jako karcinogen kategorie 2 (může způsobit nádory jater). Má také vliv na ledviny a dýchací cesty. Dokumentace prokazuje, že domácnosti, které užívají 1,4—dichlorbenzen v toaletních blocích a osvěžovačích vzduchu, stejně jako obsluha veřejných toalet a zaměstnanci úklidových firem jsou vystaveni expozici nad bezpečnou úroveň. To znamená, že rizika plynoucí z užívání této látky u výše uvedených skupin není možné dostatečně kontrolovat.

Zainteresované strany se mohou vyjádřit k návrhu na omezení i k související zprávě pomocí webového formuláře na webových stránkách ECHA. Připomínky budou přezkoumány a zohledněny výbory ECHA pro hodnocení rizik (RAC) a sociálně—ekonomickou analýzu (SEAC). Konečná stanoviska obou výborů k navrhovanému omezení budou k dispozici do června 2013. Na základě těchto stanovisek Evropská komise rozhodne, zda zavede omezení do nařízení REACH.

Dokumentace podle přílohy XV obsahuje podklad a zdůvodnění pro navrhované omezení. Obsahuje popis identifikovaných rizik, informace o alternativách, účinnost omezení při snižování rizika a jeho náklady.

Přestože šestiměsíční veřejná konzultace končí dne 19. prosince 2012, zpravodajové RAC a SEAC by uvítali připomínky už do 1. září 2012, aby jim pomohly v první diskuzi o návrhu na omezení na zasedání výboru v září 2012.

Další informace:

Návrhy na omezení

Informace ke zprávě k návrhu na omezení

Informace o procesu omezení podle nařízení REACH

 

zdroj: MPO