Více času na podstatné

Veřejná konzultace k návrhu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

17.05.2011 08:47

Do 5. června 2011 je otevřená konzultace pro veřejnost, podniky, asociace a svazy a nestátní neziskové organizace. Cílem konzultace je zjistit názory co nejširšího množství respondentů na návrh Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, kterou od ledna letošního roku připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími resorty. Výsledky této veřejné konzultace budou zohledněny ještě před předložením strategie vládě ČR ke schválení.

Vizí strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR je Česká republika reagující na globální výzvy 21. století. Strategie přitom klade důraz na zlepšení socioekonomického a institucionálního prostředí, ve kterém  rozvíjejí firmy své ekonomické aktivity a podporují tím růst životní úrovně obyvatelstva. Proto do ní byla zařazena zejména systémová opatření s významným dopadem na mezinárodní konkurenceschopnost ČR.

Při stanovení hlavních cílů vychází strategie jak z Analýzy konkurenceschopnosti ČR zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), tak z analytické zprávy expertních týmů Národní ekonomické rady vlády (NERV). Zohledňuje též návrhy ostatních ministerstev a sociálních partnerů.

Sběr názorů veřejnosti probíhá od 16. května do 5. června 2011. Poté budou na stránkách portálu BusinessInfo.cz zveřejněny souhrnné výsledky konzultace.

 

Další informace ZDE

 

Dokumenty ke stažení:

1) Prezentace: Strategie konkurenceschopnosti ČR – Zpět na vrchol 2012–2020

2) Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

 

Zdroj: MPO, www.businessinfo.cz