Více času na podstatné

ECHA upozorňuje na konečný termín oznámení pro látky v předmětech

09.12.2011 09:10

Blíží se konečný termín pro oznámení sedmi látek obsažených v předmětech, které byly přidány na Kandidátský seznam v červnu 2011

 

Agentura ECHA připomíná výrobcům a dovozcům předmětů obsahujících některou ze sedmi látek zahrnutých na Kandidátský seznam (KS) v červnu letošního roku, že musí agentuře podat oznámení nejpozději do 20. prosince 2011. Společnostem, které musí dodržet konečný termín, by měly pomoci nově aktualizované Otázky & odpovědi (Q&A) týkající se oznamování a některé další pokyny o výpočtech množství, časových termínů pro oznamování a odchylky.

Internetové stránky ECHA poskytují přístupy k nástrojům pro oznamování, dokumentům s pokyny a manuálu týkajícího se podání.

 

Další informace:

Seznam sedmi látek, které byly přidány na KS (sedm posledních vstupů z 20. 6. 011)

Aktualizované Q&A k oznamování látek v předmětech

Oznámení látek v předmětech

 

Zdroj: MPO