Více času na podstatné

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování formaldehydu

10.11.2011 10:29

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vyzývá k veřejné konzultaci v termínu do 15. prosince 2011.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila dne 31. října 2011 výzvu k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování formaldehydu. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 15. prosince 2011 formou elektronického formuláře v tabulce (Submit information) přístupného na stránkách ECHA — Harmonising classification and labelling.

 

Návrh harmonizované klasifikace a označování formaldehydu; CAS 50—00—0; EC 200—001—8 předložila Francie.

 

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu k této látce v tabulce (na stránce ECHA — viz výše) nebo v dokumentu ECHA — formaldehyd.

 

Zdroj: MPO