Více času na podstatné

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

17.05.2013 09:06

Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro kyselinu boritou a lenacil.

  • Kyselina boritá, CAS 10043—35—3, návrh předložilo Polsko. Kyselina boritá se používá se v mnoha průmyslových a profesionálních aplikacích, je účinnou látkou v biocidních přípravcích a přidává se do hnojiv jako stopový prvek pro rostliny.V současnosti již má harmonizovanou klasifikaci (toxická pro reprodukci), kterou předkladatel navrhuje přezkoumat.
  •  Lenacil (ISO); 3—cyclohexyl—6,7—dihydro—1H—cyclopenta[d]pyrimidine—2,4(3H,5H)—dione, CAS 2164—08—1, návrh předložila Belgie. Lenacil je herbicid a nemá harmonizovanou klasifikaci. Návrh je klasifikovat látku jako nebezpečnou pro životní prostředí.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 28. června 2013 formou elektronického formuláře v tabulce na stránkách ECHA. Podrobné informace naleznete v dokumentech ECHA pro uvedené látky:

Kyselina boritá

Lenacil

 

ECHA upozorňuje na již probíhající veřejné konzultace do 14. 6. 2013, které se týkají dalších dvou boritanů.

 

Další informace:

Harmonizovaná klasifikace a označování

 

 

Zdroj: MPO