Více času na podstatné

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

11.06.2013 08:46

ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování v termínu do 22. 7. 2013 pro sloučeniny tributyl cínu a polyhexamethylen biguanid hydrochlorid (PHMB), více ZDE