Více času na podstatné

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro další 3 chemické látky

10.06.2011 08:05

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila výzvu k veřejné konzultaci pro chemické látky PROQUINAZID, ETHEPHON a CYMOXANIL v termínech do 22.července resp. 29. července 2011.

ECHA zveřejnila dne 7. června 2011 výzvu k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 22. července 2011, pro látku:

  • Proquinazid (CAS 189278—12—4)

Dále ECHA zveřejnila dne 14. června 2011 výzvu k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 29. července 2011, pro tyto látky:

  • Ethephon (CAS 16672—87—0) a Cymoxanil (CAS 57966—95—7)

Návrhy k harmonizované klasifikaci předložila Velká Británie, Nizozemí a Rakousko.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 22. července, resp. 29. července 2011 formou elektronického formuláře v tabulce (Submit information) přístupného na stránkách ECHA — Harmonising classification and labelling.

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu k těmto látkám v tabulce (na stránce ECHA — viz výše) nebo v následujících dokumentech ECHA pro jednotlivé uvedené látky:

 

Převzato ze stránek MPO