Více času na podstatné

Veřejná konzultace k novým jedenácti SVHC látkám

08.09.2010 08:23

ECHA na svých stránkách spustila novou veřejnou konzultaci k návrhu zařazení jedenácti nových látek mezi tzv. SVHC látky, tedy látky vzbuzující velké obavy. Pokud se v rámci této konzultace neobjeví zásadní připomínky, lze předpokládat, že v budoucnu budou  tyto látky podléhat procesu povolování. Relevantní informace k návrhu je možné zasílat do 14. října, kdy bude tato konzultace ukončena. Návrh se týká následujících látek:

 • 1,2,3-trichlorbenzen (CAS: 87-61-6; ES: 201-757-1)
 • 1,2,4-trichlorbenzen (CAS: 120-82-1; ES: 204-428-0)
 • 1,3,5-trichlorbenzen (CAS: 108-70-3; ES: 203-608-6)
 • síran kobaltnatý (CAS: 10124-43-3; ES: 233-334-2)
 • dusičnan kobaltnatý (CAS: 10141-05-6; ES: 233-402-1)
 • uhličitan kobaltnatý (CAS: 513-79-1; ES: 208-169-4)
 • cobaltum-di(acetát) (CAS: 71-48-7; ES: 200-755-8)
 • 2-methoxyethanol (CAS: 109-86-4 ; ES: 03-713-7)
 • 2-ethoxyethanol (CAS: 110-80-5; ES: 203-804-1)
 • oxid chromový (CAS: 1333-82-0; ES: 215-607-8)
 • chromová kyselina (CAS: 7738-94-5; ES: 231-801-5)
 • dichromová kyselina (CAS: 13530-68-2; ES: 236-881-5)

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA