Více času na podstatné

Veřejná konzultace k vlivu nabídkových zón na trhy s elektřinou

05.08.2013 10:00

ACER (Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů) zahájil veřejnou konzultaci k vlivu nabídkových zón na trhy s elektřinou. Nastavení nabídkových zón je velmi úzce spjato s problematikou "kruhových toků", které již několik let ohrožují stabilitu přenosové sítě ČR a mohou vyústit i v tzv. blackout. Kruhové toky byly Evropskou komisí a Evropskou radou uznány jako důležitý problém s celoevropským přesahem, který má zásadní vliv na fungování trhu s elektřinou v EU a bezpečnost dodávek. Výsledek této veřejné konzultace, která bude probíhat do 30. září 2013, může přispět k rekonfiguraci existujících nabídkových zón a částečně také k řešení fenoménu kruhových toků Podrobnosti jsou dostupné na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

 

Zdroj: MPO