Více času na podstatné

Veřejná konzultace k zařazení nových látek do přílohy XIV nařízení REACH

25.06.2012 18:09

ECHA zahájila 20.6.2012 veřejnou konzultaci k doporučení 10 nových prioritních látek na Seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH). Dotčené strany mohou předkládat své komentáře do 19. září 2012.

Agentura pravidelně doporučuje látky z Kandidátského seznamu pro jejich zařazení do Seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV REACH). Na základě vyhodnocení dostupných informací, ECHA doporučuje následující látky:

  1. formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA)
  2. arsenic acid
  3. dichromium tris(chromate)
  4. strontium chromate
  5. potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate
  6. pentazinc chromate octahydroxide
  7. bis(2—methoxyethyl) ether (diglyme)
  8. N,N—dimethylacetamide (DMAC)
  9. 1,2—dichloroethane (EDC)
  10. 2,2'—dichloro—4,4'—methylenedianiline (MOCA)

ECHA vyzývá zainteresované strany k předložení komentářů pomocí formuláře na webových stránkách ECHA, a to zejména k užitím, která by měla mít výjimku z autorizačních požadavků. V doporučení jsou také specifikovány podmínky spojené s autorizací pro každou navrženou látku, tyto podmínky obsahují zejména datum, do kterého je nutno podat žádost o povolení, datum zániku (datum zákazu používání látky bez povolení), v doporučení nejsou navržena žádná užití vyňatá z požadavků povolování. Při přípravě finálního doporučení vezme ECHA zaslané komentáře v úvahu. Evropská komise rozhodne o zařazení do Seznamu látek podléhajících povolení, včetně případných výjimek z požadavku povolování.

 

Další informace:

Veřejná konzultace ECHA k 4. doporučení prioritních látek k zařazení do přílohy XIV REACH

Kandidátský seznam látek pro autorizaci

Užití obecně vyňatá z požadavku na autorizaci