Více času na podstatné

Veřejná konzultace ke dvěma návrhům zkoušek na obratlovcích (Heptan)

12.09.2012 08:33

ECHA zveřejnila na svých internetových stránkách informace o další látce a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených existujících informací a studií, souvisejících s návrhem zkoušky subchronické toxicity (90 dnů) orálně a zkoušky chronické toxicity u ryb pro látku:

  • Heptan—1—ol || Pozn.: zkoušení toxicity po opakovaných dávkách navrženo s kyselinou heptanovou.

 

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 19. 10. 2012 formou elektronického formuláře v ECHA tabulce (Submit information).