Více času na podstatné

VEŘEJNÁ KONZULTACE: Přezkoumání chemické legislativy REACH

17.06.2011 08:11

Generální ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl pověřilo Centrum pro strategii a hodnotící služby (CSES), aby provedlo studii o dopadu nařízení REACH. Cílem studie je podat zprávu o první zkušenosti z provádění nařízení REACH, se zvláštním zřetelem na náklady, administrativní zátěže a další dopady na konkurenceschopnost a jednotný trh. Průzkum je určen zejména pro výrobce a dovozce chemických látek, uživatele, distributory chemických látek a další firmy podílející se na různých stupních dodavatelského řetězce chemických látek, které mohou být ovlivněny nařízením REACH.

 

ODKAZ na Online dotazník ZDE