Více času na podstatné

Veřejná konzultace pro řešení problematiky plastového odpadu

15.03.2013 08:01

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci – zelenou knihu týkající se řešení problematiky plastového odpadu. Účelem této konzultace je zahájit rozsáhlou diskusi o možnostech řešení těch otázek veřejné politiky v oblasti plastových odpadů, jimiž se v současnosti výslovně nezabývají žádné právní předpisy EU o odpadech. Další kroky navazující na tuto zelenou knihu budou nedílnou součástí širšího přezkumu právních předpisů o odpadech, který bude dokončen v roce 2014. Tento přezkum se zaměří na stávající cíle v oblasti využití odpadů a skládek, jakož i na hodnocení úspěšnosti pěti směrnic, které se týkají různých toků odpadů. Více ZDE.