Více času na podstatné

Veřejná konzultace: Státní podpora a “de minimis”

02.08.2012 08:39

CEBRE informuje, že Evropská komise zveřejnila 26. července veřejnou konzultaci týkající se státní podpory a tzv. „de-minimis“. Cílem je získat zpětnou vazbu od členských zemí a dalších zúčastněných aktérů ohledně současné úpravy „de-minimis“. Tyto komentáře by měly být základem pro revizi tohoto nařízení koncem roku 2013.

Podle tohoto nařízení podpora, která svojí hodnotou nedosahuje částky 200 000 euro, je mimo rámec působnosti kontroly státní podpory EU a z tohoto důvodu nevyžaduje předchozí schválení od Evropské komise. Tato konzultace je zaměřena na zkušenosti (klady, zápory, problémy, nedostatky) se současným nařízením a získaná zpětná vazba, by měla být cenným základem pro nadcházející revizi této úpravy.

Otázky obsažené v konzultačním dokumentu jsou převážně určeny pro členské státy, instituce poskytující státní podporu a také na příjemce státní podpory.

 

Konzultační dokument naleznete - ZDE