Více času na podstatné

Veřejná zakázka malého rozsahu "Provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek".

11.08.2011 07:49

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek".

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek"

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Na veřejnou zakázku se neaplikují postupy podle tohoto zákona.

[více]

Zdroj: MPO