Více času na podstatné

Veřejná zakázka malého rozsahu - Zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových kotelen pro potřeby MPO

10.06.2011 11:46

Veřejná zakázka malého rozsahu — Zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových kotelen pro potřeby MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu, zadávanou podle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kdy hodnota veřejné zakázky nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH.

Veřejná zakázka se neřídí postupy podle tohoto zákona.

 

Potřebnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce naleznete v přílohách.

 

Přílohy ke stažení

Zdroj: MPO