Více času na podstatné

Veřejná zakázka - Monitoring implementace nařízení REACH

03.01.2012 11:07

Předmětem veřejné zakázky na projekt „Monitoring implementace nařízení REACH“ je výběr Dodavatele zajišťujícího pro Zadavatele vyhotovení studie a podkladů pro přípravu a realizaci akčního plánu pro zajištění kontinuální podpory implementace nařízení REACH v České republice po roce 2010 se zvláštním ohledem na průmyslové podniky, státní správu, vysoké školství a výzkumnou sféru.

Prvním specifickým cílem projektu je zjištění stavu implementace nařízení REACH v sektoru chemického a navazujícího průmyslu ČR. Cíl bude realizován formou průzkumu u reprezentativního vzorku podniků. Výsledky průzkumu budou vyhodnoceny z hlediska úrovně plnění požadavků REACH a nákladů spojených s jeho zaváděním do podnikové praxe. Srovnávacím bodem ekonomického vyhodnocení budou závěry studie k problematice REACH vypracované pro MŽP v roce 20051. Součástí vyhodnocení průzkumu bude zpracování doporučení pro akční plán podpory implementace REACH po roce 2011. Tento specifický cíl bude prezentován jako součást Studie o implementaci nařízení REACH.

 

Název zadavatele: Ministerstvo životního prostředí

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 1. 2012 v 9:30 hodin
Doba plnění: únor - září 2012

Hodnota veřejné zakázky: 1.400.000,-

 

Další informace ZDE