Více času na podstatné

Veřejná zakázka "Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice"

07.10.2011 08:07

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu „Vytvoření a realizace odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice“. Projekt je financován ze Strukturálních fondů, z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 4.4a „Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)“, oblast podpory 4.4a.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“, a z prostředků Zadavatele.

Evidenční číslo v ISVZ-US: 60065464.

Předpokládaná doba plnění: listopad 2011 - leden 2014.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.10.2011 ve 12:00 hod.
Otevírání obálek se uskuteční dne 31.10.2011 ve 14:00 hod v sídle zadavatele.

Celková předpokládaná hodnota zakázky: 5.040.000,- Kč vč. DPH

 

Dokumenty ke stažení:
 

Příloha č. 1 Technická specifikace (PDF, 189 kB )
Příloha č. 1 Technická specifikace - příloha - Výukový modul I, II, III (XLS, 110 kB )