Více času na podstatné

Veřejná zakázka - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Velké Přílepy

11.07.2011 08:26

Zadavatel: Obec Velké Přílepy

www obce: https://www.velke-prilepy.cz/

Popis zakázky: Předmětem jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV, která se uskuteční ve stávajícím areálu, který není potřeba rozšiřovat. Podstatou je návrh na intenzifikaci ČOV Velké Přílepy ze současné kapacity 2 500 EO na kapacitu 5 500 EO. Rekonstrukce a intenzifikace bude zahrnovat dostavbu denitrifikačních nádrží navazujících na stávající kombiblok, dostavbu nového kalového hospodářství vč. kalojemu, úpravy stávajícího hrubého předčištění, rozšíření dmychárny, úpravy na propojovacím potrubí a přívodní kanalizační stoce, a také nezbytných terénních úprav a přizpůsobení areálové pojezdové zpevněné plochy novému provozu.

Cena: 29 095 000 Kč

 

Další podrobnosti ZDE

 

Hledat další podobné zakázky ZDE

 

Zdroj: www.isvzus.cz