Více času na podstatné

Veřejné budovy budou moci čerpat dotace na zateplení i z programu Zelená úsporám

22.06.2010 06:18

Program Zelená úsporám, který dosud poskytoval peníze na zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie pouze rodinným a bytovým domům, rozšiřuje svoji působnost. Nově je možné čerpat dotace i na zateplení veřejných budov, jako jsou školy, školky nebo nemocnice a další.

 

Pro veřejný sektor jsou v tuto chvíli připraveny 4 miliardy korun a žádosti je možné podávat od 17. července do 31. srpna. Příjem žádostí o podporu ale bude ukončen před 31. srpnem 2010, pokud bude u písemně došlých žádostí dosaženo objemu požadované dotace ve výši 6 miliard korun. Tento postup se osvědčil ve výzvách vyhlašovaných v Operačním programu Životní prostředí. „Opatření přispívá k menšímu počtu odmítnutých žádostí z důvodu vyčerpání alokace a větší jistotě žadatelů," vysvětlil opatření Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Detailní informace o tom, kdo může žádost podat, výběrová hodnotící kritéria a formuláře potřebné pro vyplnění žádosti budou k dispozici na https://www.zelenausporam.cz/.

Zájemci o dotace směřující k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie mohou využít informační a poradenský servis poskytovaný Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí ČR. Kromě informací na webu je možné využít Zelenou linku 800 260 500, pobočky SFŽP ČR ve všech krajích a poradenské centrum MŽP ve Vršovicích.

Podmínky pro dotace určené rodinným a bytovým domům zůstávají beze změny.

 

Zdroj: sfžp