Více času na podstatné

Veřejné konzultace - Styren a nitrilotripropan

19.10.2011 09:28

ECHA výzývá k veřejné konzultaci:

 

k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 17. listopadu 2011, pro látku: 1,1',1''—nitrilotripropan—2—ol (CAS 122—20—3)

k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 24. listopadu 2011, pro látku: Styren (CAS 100—42—5)

 

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do uvedeného data formou elektronického formuláře v tabulce (Submit information) přístupného na stránkách ECHA — Harmonising classification and labelling.

 

zdroj: MPO