Více času na podstatné

Veřejné zakázky v roce 2011

15.11.2010 06:58

Cílem semináře „Veřejné zakázky v roce 2011 – Mgr. Jan Sixta“ je podat komplexní informace z oblasti aplikace práva veřejných zakázek, zejména se zaměřením na praktické zkušenosti z této oblasti. V obecné rovině bude pozornost věnována nejen aktuální právní úpravě této problematiky, ale i její budoucnosti, včetně evropského kontextu.

Účastníci semináře budou podrobně a srozumitelně seznámeni s nejčastěji využívanými typy veřejných zakázek, jejich kontrolními mechanismy a nejčastějšími chybami, včetně možností řešení. Diskutována budou rovněž velice aktuální témata, jako je boj proti korupci, transparentnost, hospodárnost apod.
Seminář reaguje na podněty účastníků úspěšné konference „Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací“, konané dne 23. 9. 2010, kteří projevili zájem zúčastnit se akce věnované čistě a do hloubky problematice veřejných zakázek.

Seminář se uskuteční dne 2. prosince 2010 v prostorách Hotelu AMARILIS v Praze 1, Štěpánská 18.
Bližší informace naleznete na webových stránkách semináře https://seminar.ises.cz