Více času na podstatné

Veřejné zakázky - výstavba vodovodů, kanalizace a ČOV

28.11.2011 07:55

Sedlice a Hoděmyšl - kanalizace, ÚV a vodovod

Odvedení splaškových vod z obcí Sedlice a Hoděmyšl do stávající kanalizační sítě města Rožmitál pod Třemšínem. Dále je předmětem zakázky rozvod vodovodního potrubí ze stávajícího vodojemu po obci Sedlice a Hoděmyšl. Stávající vodojem bude rozšířen o 50m3. Celková délka navržené kanalizace je 7 734,0 m a celková délka navrženého vodovodu je 5 048,5m.

Detailní popis veřejné zakázky

 

Dostavba vodohospodářské infrastruktury v obci Bílovice a dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice

Jedná se o dostavbu vodohospodářské infrastruktury v obci Bílovice a dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice.

Detailní popis veřejné zakázky

 

Vodovod a kanalizace obce Vydří

Jedná se o novostavbu liniového podzemního vedení - vodovodu, který propojí zásobovací řad VDJ Polště - Hatín a spotřebiště Vydří. Voda bude dopravována přívodním gravitačním vodovodem o délce cca 2,4 km a rozvedena po obci řady v celkové délce 2 547 m. Stoky splaškové kanalizace - gravitační v celkové délce cca 2531 m.

 

Veřejný vodovod pro obec Srbsko - 2.etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavba, tj. stavební, montážní, řemeslné práce a všechny činnosti související s dodávkou stavebních, montážních, řemeslných prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

 

 

Zdroj: www.vakinfo.cz