Více času na podstatné

Věstník MŽP 4/2010 - přehled obsahu

27.04.2010 10:14

RESORTNÍ PŘEDPISY
4. Jednací řád Rady Státního fondu životního
prostředí České republiky str. 1

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY
5. Metodika tvorby map povodňového nebezpečí
a povodňových Rizik str. 4

SDĚLENÍ
5. Sdělení odboru ochrany vod o zrušení
odvětvových technických norem vodního
hospodářství str. 71

6. Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení
kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou
'kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008 str. 72

 

věstník ke stažení ZDE