Více času na podstatné

Věstník MŽP - březen 2011

18.03.2011 07:57

Přehled obsahu:

 

1. Metodický pokyn odboru ekologických škod MŽP - Analýza rizik kontaminovaných území

2. Metodický pokyn odboru ekologických škod MŽP k plnění databáze Systém evidence kontaminovaných míst včetně hodnocení priorit

3. Sdělení odboru ochrany vod MŽP o zrušení odvětvových technických norem vodního hospodářství k 31.3.2011

    - TNV 75 7315 jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou (nahrazuje ČSN 75 7315)

    - TNV 75 7367 Jakost vod - Stanovení oxidačně - redukčního potenciálu (ORP) (nahrazuje ČSN 75 7367)

    - TNV 75 7481 Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem (nahrazuje ČSN 75 7481)

    - TNV 75 7536 jakost vod - Stanovení huminovaných látek (HL) (nahrazuje ČSN 75 7536)

 

4. Sdělení odboru legislativního, odboru mezinárodní ochrany biodiverzity a odboru řízení státní správy MŽP k postupu podle § 38a písm. a) zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění zákona č. 346/2009 Sb.

 

 

Elektronická verze věstníku najdete ZDE (věstník zatím nebyl publikován)