Více času na podstatné

Věstník MŽP č.5/2012: Metodický pokyn pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy

06.06.2012 18:14

Nový Věstník MŽP  č. 5/2012 obsahuje mj. metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy. Ministerstvo životního prostředí stanovilo metodickým pokynem postup při vyplňování přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Povinnost povést hodnocení rizik ekologické újmy vyplývá z § 14 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Metodický pokyn je platný od 1. května 2012.

 

Dokumenty ke stažení:

Metodický pokyn

Příloha 1

Příloha 2

 

Dále Věstník obsahuje MP odboru informatiky a provozu Ministerstva životního prostředí. Věstník bude dostupný ke stažení ZDE.