Více času na podstatné

Věstník MŽP - červenec 2011 - částka 7

19.07.2011 10:36

Věstník Ministerstva životního prostředí (MŽP) částka 7 obsahuje následující dva metodické pokyny:

1. Metodický pokyn MŽP pro krajské úřady k povolování zařízení pro nakládání s odpady

2. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP pro postup při stanovení limitů akutních toxicity pro analýzy rizik podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

 

Elektronickou verzi lze stáhnout ZDE