Více času na podstatné

Větrné elektrárny v procesu EIA

14.07.2011 08:40

Pokud se podíváme na projekty větrných elektráren v rámci procesu EIA, dospějeme k pozoruhodným výsledkům...

Větrné elektrárny se svým účelem řadí mezi "ekologické" stavby, kterých hlavním cílem je výroba elektrické energie, která se řadí k elektrické energii vyráběné z obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje energie by svou výrobou neměly negativně zatěžovat životní prostředí. Současně by měly napomoci snížit výrobu energie z neobnovitelných zdrojů energie, které jsou velkými znečišťovateli ovzduší. Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů, spadají dle zákona č. 100/2001 Sb. a přílohy č.1 k tomuto zákonu, do kategorie II / 3.2. V roce 2002 prošlo procesem EIA úspěšně 100% projektů. Naproti tomu v roce 2009 pouze 5%! více na www.biom.cz

 

Související články:

VIDEO: Je výstavba větrných elektráren rozumným řešením?