Více času na podstatné

Větrníků přibývá – ale pomalu…

17.12.2009 10:32

V uplynulých letech (2007, 2008) přibylo v Česku necelých 100 MW instalovaného výkonu. Rok 2008 zůstal ve stínu roku 2007; investorům se podařilo postavit na devíti lokalitách jen 20 elektráren s celkovým instalovaným výkonem 33,3 MW. Do roku 2009 vstoupila česká větrná energetika s celkovou instalovanou kapacitou 150 MW na větrných elektrárnách. Do konce listopadu 09 bylo postaveno na třech lokalitách celkem16 elektráren s celkovým výkonem 29,75 MW. U Horního Častkova (Krušné hory) jsou to 2 VTE Vestas s výkonem 2 x 2 MW, u Horní Loděnice (Olomoucko, severně od Šternberka, na katastru obce nad serpentinami tratě Ecce Homo) vyrostla druhá největší větrná farma v ČR, která má v této etapě 9 strojů Vestas (9 x 2 MW). U silničního obchvatu Svitav byly u obce Janov v první polovině května postaveny dva premiérové stroje české firmy WIKOV s instalovaným výkonem 2 x 2 MW. Zatím poslední instalací jsou 3 stroje DeWind na lokalitě Ostrý Kámen (okres Svitavy, vedle silnice ze Svitav do Poličky, 3 x 1,25 MW). Ve stádiu vydaných stavebních povolení je na 9 lokalitách 15 větrných elektráren s plánovaným instalovaným výkonem 27 MW.