Více času na podstatné

Virtuse Energy: Emisní povolenky mohou zdražit až na 30 euro

21.05.2015 12:24

Ceny emisních povolenek, které se nyní pohybují nad sedmi eury za tunu, by v letošním roce měly růst, a to především na konci roku. Koncem letošního roku by mohly ceny atakovat hranici  9 eur.  Dlouhodobá predikce ukazuje, že v roce 2030 mohou povolenky zdražit až na 30 euro. Na konferenci 23. Emission Trading o emisních povolenkách to dnes uvedl Jan Fousek, jednatel společnosti Virtuse Energy.

„Aktuální rostoucí trend je podložen klesajícím přebytkem emisních povolenek na trhu z důvodu backloadingu a pozitivním vývojem politických jednání napříč institucemi EU, nepředpokládáme proto obrat trendu do konce roku, alespoň v základních scénářích vývoje ceny,“ řekl Jan Fousek.

Dosud se emisní povolenky nejdráže prodávaly za 28 eur. Stabilitu a růst cen může však docílit jen dlouhodobá reforma. Dlouho očekávaná finální dohoda o spuštění Tržní stabilizační rezervy (MSR) od roku 2019 má být začátkem července schválena v Evropském parlamentu v plenárním čtení. Evropská komise plánuje změnou mechanismu snížit přebytek povolenek na trhu a zvýšit tak jejich cenu. Přebytečné povolenky na vypouštění škodlivin do ovzduší by měly směřovat právě do této rezervy, z níž mají být na trh uvolňovány pouze v případě zvýšené poptávky.

„Nyní, co se členské státy EU dohodly na termínu spuštění MSR, odhadujeme zvýšení ceny zhruba o 15 % za rok, čímž vzroste během pár let velký zájem o investice do čistých a méně znečišťujících technologií. Zároveň předpokládáme v roce 2020 růst ceny na 12 - 15 euro a v roce 2030 až na 30 euro,“ dodal Jan Fousek.

Na konferenci vystoupil také Jeff Swartz, ředitel IETA - Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi. „Přijetí MSR v nadcházejících měsících umožní evropským účastníkům trhu s emisními povolenkami i nadále důvěřovat politickému směru v otázce řešení přebytečných povolenek. Členské společnosti IETA jsou přesvědčeny, že jednotlivé vlády brzy provedou zásadní kroky ke sladění svých cenových politik v oblasti emisí směrem ke globálnímu propojení. To napomůže konkurenceschopnosti a přispěje ke zmírnění důsledků klimatických změn,“ uvedl Jeff Swartz.