Více času na podstatné

Vláda by měla projednat Státní politiku životního prostředí do roku 2020 (projednání odloženo)

28.08.2012 09:55

Zítra by měla Vláda ČR projednat Státní politiku životního prostředí 2012 - 2020. Návrh dokumentu vychází ze stavu životního prostředí a jeho výhledu do roku 2020 a dále přihlíží k analýze dopadů evropské legislativy, přičemž byly zohledněny ty finančně nejnáročnější. Dokument má za úkol nastolit strategické směřování aktivit v oblasti životního prostředí v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém období a dále identifikovat potřeby pro financování projektů z fondů EU. SPŽP má také vytvořit základní referenční dokument pro vyjednávání o novém operačním programu pro životní prostředí.

 

Jaké jsou cíle a jednotlivé priority politiky životního prostředí se dočtete ZDE (stav k lednu 2012).
 
Státní politika životního prostředí byla jako bod programu odložen.
 

Dále vláda projednala s schválila Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011, kterou dle programu měli předložit ministři zemědělství a životního prostředí.