Více času na podstatné

Vláda dnes schválila přesun téměř 4 mld. Kč z Operačního programu Životní prostředí na výstavbu pražského metra

22.05.2013 13:35

Vláda dnes souhlasila s přesunem částky 3,7 mld. Kč z Operačního programu Životní prostředí do Operačního programu Doprava. V rámci Operačního programu Doprava budou přesunuté peníze použity na financování výstavby pražského metra. Ministerstvo životního prostředí toto rozhodnutí respektuje. Dle jeho vyjádření se jedná o přesun s pozitivními dopady na životní prostředí. Dále MŽP uvedlo, že tímto přesunem se současně snižuje riziko nevyčerpání peněz z operačního programu.

"V rámci Operačního programu Doprava budou přesunuté peníze použity na financování výstavby pražského metra. Z pohledu Ministerstva životního prostředí se jedná o rozhodnutí, které respektujeme. Metro odlehčí pražské dopravě a tím se sníží prašnost a omezí se další negativní vlivy automobilové dopravy. Jedná se tedy o přesun mezi programy s pozitivními dopady na životní prostředí. MŽP tímto přesunem současně snižuje riziko nevyčerpání peněz z operačního programu, který byl od počátku nastaven neefektivně a byrokraticky. Dalším rizikem programu byly velké projekty v minulosti, které se včas nerealizovaly a které měly být hlavními tahouny čerpání operačního programu. Od počátku byrokraticky nastavený program, ke kterému se v minulosti nadále přidávaly další povinnosti nad rámec požadavků Evropské komise, čerpání také nepomohl," říká první náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich.

 

Čtěte také:

Vláda dala zelenou realokacím z rizikových operačních programů