Více času na podstatné

Vláda jednomyslně schválila žádost o emisní povolenky

22.09.2011 13:29

Ministři se na svém včerejším zasedání shodli nad Národní plán investic do modernizace infrastruktury a do čistých technologií v energetice. Plán byl připraven ministerstvem životního prostředí tak, jak je požadováno v zákonu č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami a v nejbližších dnech bude tento plán odeslán k posouzení Evropské komisi. V letech 2013 až 2020 bude ČR disponovat 640 miliony povolenek. Celkem 39 procent z nich bude přiděleno českému průmyslu zdarma.

Dosud dostávaly všechny podniky (průmysl i energetika) emisní povolenky bezplatně na základě historických emisí. V druhém obchodovacím období 2008-2012 to je za ČR celkem 85,4 mil. povolenek ročně.

V roce 2013 bude celkové množství povolenek pro ČR cca 82 mil. a bude postupně klesat na 77 mil. V roce 2020, za celé třetí obchodovací období, to tedy je přibližně 640 mil. povolenek. Od roku 2013 budou také platit nová pravidla, podle kterých se průmyslu přidělí zdarma jen část povolenek a výrobcům elektřiny žádné. Povolenky se budou hlavně nakupovat v centrálně organizovaných aukcích.

Z celkového množství 640 mil. povolenek se průmyslovým podnikům (teplárny, ocelárny, sklárny atd.) přidělí zdarma cca 250 mil. (39 %) podle předem stanovených harmonizovaných pravidel. Povolenky nerozdělené zdarma stát prodá v aukcích.

ČR může ale požádat o výjimku (derogaci), aby přidělila určitý počet povolenek bezplatně i elektrárnám a teplárnám na výrobu elektřiny – maximálně 108 mil. (17 %) – pod podmínkou, že alespoň jejich hodnota bude proinvestována do modernizace výroby elektřiny a snížení zátěže tohoto sektoru na životní prostředí. O využití této možnosti včera rozhodla vláda.

Žádost připravilo MŽP podle evropské legislativy a pokynů Evropské komise. V rámci tohoto programu bude do roku 2020 proinvestováno celkem 138 mld. Kč, což v konečném důsledku přinese pozitivní efekty nejen ve snížení emisí (cca 12 mil. tun CO2), ale i zvýšení zaměstnanosti a posílení ekonomiky jako celku.

O použití výnosů z dražeb povolenek může stát sám rozhodnout, alespoň 50 % výnosů však bude použito na snižování emisí a související programy, např. zateplování, podpora inovací v průmyslu, podpora alternativní dopravy či protipovodňová opatření. Ministr životního prostředí Chalupa představí vládě návrh programů v oblasti životního prostředí do konce roku 2011.

Vláda v rámci diskuse o novelizované evropské směrnici o zdanění energií a paliv zvážila i zavedení zpoplatnění některých fosilních a neekologických paliv. S ohledem na sociální únosnost se však vláda pokusí využít možnosti výjimky a neaplikuje připravovanou směrnici v plné výši, ale jen ve výši snížené. Ministr financí připraví ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem životního prostředí návrh na využití energetického zdanění do konce roku 2012.

Zavedení uhlíkové daně je příspěvkem vlády k řešení situace, kdy v řadě lokalit na území ČR dochází k častému překračování emisních limitů u látek znečisťujících ovzduší. Navíc jsme přesvědčeni, že se zde otevírá možnost vyššího využití systémů centrálního zásobování teplem a rovněž plynofikace, jejíž výstavbu v minulých letech stát podporoval.

 

Graf povolenky (PDF, 140 kB )

 

Zdroj: MŽP