Více času na podstatné

Vláda projedná koncepci surovinové a energetické bezpečnosti

20.07.2011 07:19

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek předloží na středečním jednání kabinetu dokument, který řeší jednak východiska diverzifikace energetických a surovinových zdrojů, tak udržování jejich dopravních cest či související administrativu a legislativu.

Koncepce počítá zejména s přednostním využíváním domácích surovinových zdrojů, ochranou související infrastruktury, jako jsou plynovody, ropovody či rozvodové sítě, nebo také zjednodušením administrativy a legislativy při výstavbě této kritické infrastruktury.

Dokument se zabývá také dostatečným přísunem investic do sektoru bezpečnosti surovin a energií. Především pak chystá zajistit oblast vědy, výzkumu a rozvoje lidských zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu by právě na základě této strategie zvýšilo atraktivitu souvisejících technických vysokoškolských oborů, které by do odvětví přivedlo nové odborníky. 

Surovinová a energetická bezpečnost je jedním z klíčových faktorů světového rozvoje. Na zajištění stabilního, bezpečného a ekonomicky efektivního přístupu je v současnosti postavena ekonomická, sociální, politická i globální stabilita. Nutnost vytvoření koncepce spočívá i v sílící konkurenci na globálním trhu. Právě dodávky surovin a energií jsou pro chod a fungování každého státu zcela nezbytné.

Česká republika navíc zatím nemá strategický dokument, který by se touto oblastí zabýval. Proto také ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo tento koncepční materiál, který popisuje nynější situaci v oblasti surovinové a energetické bezpečnosti, ukazuje na případná rizika a zároveň navrhuje možná řešení.

Předkládaná Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti ČR bude dále rozpracována po schválení zásadních strategických dokumentů. Patří mezi ně Státní energetická koncepce, Státní surovinová politika České republiky a Bezpečnostní strategie České republiky. Jejich dokončení plánuje rezort do konce tohoto roku.