Více času na podstatné

Vláda projedná návrh novely zákona o IPPC

30.07.2012 08:15

Ministerstvo životního prostředí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování. Důvodem novelizace je zejména nutnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových emisích, do právního řádu České republiky. Pro transpozici této směrnice je stanovena lhůta do 7. ledna 2013. Do zákona o integrované prevenci jsou transponována příslušná společná ustanovení směrnice (kapitola I), část obsahující zvláštní ustanovení pro zařízení v režimu integrované prevence (kapitola II, přílohy I až IV) a příslušná přechodná a závěrečná ustanovení (kapitola VII). Další informace ZDE.