Více času na podstatné

Vláda projedná novelu zákona o ovzduší

15.07.2011 12:53

Vláda příští týden dne 20. července projedná novelu zákona o ochraně ovzduší a návrh zákona o regulovaných látkách (RL) a fluorovaných skleníkových plynech (FSP).

Předkládaný návrh představuje komplexní revizi právní úpravy obsažené v platném zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu je zajištění takové kvality ovzduší, která nepředstavuje zdravotní rizika a rizika pro ekosystémy, zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování a snížení nadbytečné administrativní zátěže a zákonných povinností pro jednotlivé subjekty. Jedním ze základních důvodů k přijetí nové úpravy je i nutná transpozice aktuálních předpisů Evropských společenství. Předkládaný návrh zákona o RL a FSP představuje kompletní náhradu právní úpravy obsažené v hlavě třetí platného zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Oblast ochrany ozonové vrstvy Země a také klimatického systému Země před regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny se odděluje od zbytku právní úpravy o ochraně ovzduší do samostatného zákona. Oddělením obou zákonů dochází k návratu do stavu před přijetím zákona č. 86/2002 Sb., kdy vedle sebe existovaly zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) a zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země. Tento zákon, který byl připraven souběžně s návrhem zákona o ochraně ovzduší, neobsahuje novou právní úpravu, ale toliko přejímá obsah poslední velké novely stávajícího zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (zákon č. 483/2008 Sb.).