Více času na podstatné

Vláda projedná NV o stanovení limitu dotací na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE

24.10.2011 08:48

Vláda zítra projedná návrh nařízení vlády ke stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Předpisem stanoví  limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE.  Podle návrhu novely zákona má vláda stanovit svým nařízením limit do 31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Energetický regulační úřad stanoví ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny.

Pokud Vláda České republiky stanoví limit prostředků pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši 11,7 mld. Kč, bude možné snížit složku ceny za přenos a distribuci elektřiny sloužící ke krytí podpory z 625 Kč/MWh na 420-430 Kč/MWh (v závislosti na velikosti skutečně připojeného a plánovaného výkonu především v bioplynových elektrárnách a dalších zdrojích, který bude znám v době vydání cenového rozhodnutí), což se velmi pozitivně projeví ve zmírnění růstu celkových cen dodávky elektřiny pro konečné odběratele.

Konečné ceny dodávky elektřiny pro rok 2012 budou dále ovlivněny zejména nárůstem ceny silové elektřiny v průměru o 8 % (v roce 2011 došlo k meziročnímu poklesu ceny silové elektřiny).

Po poskytnutí dotace ze státního rozpočtu zaplatí domácnosti za dodávku elektřiny v roce 2012 ve srovnání s letošním rokem v průměru za celou Českou Republiku o 4,3 % více než v letošním roce. Průmysloví zákazníci připojení na hladině velmi vysokého napětí zaplatí v průměru o 6,6 % více a zákazníci připojení na hladině vysokého napětí o 5,8 % více než v roce 2011 (průměrná navýšení se proti celorepublikovému průměru v jednotlivých regionech liší).

Lze předpokládat, že v důsledku silné vyjednávací pozice průmyslových zákazníků při individuálním sjednávání ceny silové elektřiny může být očekávaný nárůst neregulované části ceny a tím i výše výsledné ceny dodávky mírně nižší.

 

Celková výše nákladů na podporu všech podporovaných zdrojů pro rok 2012 je uvedena v následující tabulce:


 

K celkovému zvýšení nákladů a příspěvku k cenám konečných zákazníků (z 370 Kč v roce 2011 na 420-430 Kč v roce 2012 při poskytnutí dotace v obou letech) dochází zejména z důvodu připojení vyššího skutečně instalovaného výkonu ve fotovoltaických elektrárnách a bioplynových stanicích proti původním předpokladům a vzhledem k dalšímu očekávanému nárůstu výkonu v bioplynových stanicích a dalších zdrojích v roce 2012.

 

Text navrhovaného NV:

Návrh


NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne              2011


 o stanovení  limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů
spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012


      Vláda nařizuje podle § 6a odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb.:

§ 1


Limit prostředků státního rozpočtu

      Limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012 činí 11 700 000 000 Kč.

§ 2


Účinnost


      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

 

 

Další body jednání vlády:

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

č.j. 188/11 

Předkládají: ministři životního prostředí a průmyslu a obchodu