Více času na podstatné

Vláda schválila aktualizovaný plán svých legislativních prací, dotkne se i zákona o odpadech

07.02.2013 08:56

Vláda schválila aktualizovaný plán svých legislativních prací, který předložil kabinetu ministr a předseda Legislativní rady vlády Petr Mlsna. V porovnání s plánem schváleným v prosinci loňského roku došlo ke snížení počtu legislativních úkolů o 28, to je přibližně o 22% úkolů méně. Redukce legisltaivního plánu se dotkla i zákona o odpadech. Cílem je, aby plán obsahoval pouze ty úkoly, které jsou nezbytné pro plnění legislativních závazků České republiky vůči Evropské unii, a úkoly vyplývající z Programového prohlášení vlády.

Upravené znění plánu obsahuje celkem 98 legislativních úkolů, z toho 10 návrhů věcných záměrů zákonů, 29 návrhů zákonů, 44 návrhů novel zákonů, 9 návrhů nařízení vlády a 6 návrhů novel nařízení vlády.

„V porovnání s plánem schváleným v prosinci loňského roku došlo ke snížení počtu legislativních úkolů o 28, to je přibližně o 22% úkolů méně,“ informoval ministr Mlsna.

Cílem je, aby plán obsahoval pouze ty úkoly, které jsou nezbytné pro plnění legislativních závazků České republiky vůči Evropské unii, a úkoly vyplývající z Programového prohlášení vlády.

 

Návrh zákona o odpadech

Včera jsme vás informovali, že Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navrhne vládě, aby vyřadila z plánu svých legislativních prací přípravu zákona o odpadech. Po jednání vlády na tiskové konferenci T. Chalupa oznámil, že práce na kvalitním novém zákoně budou pokračovat. Podle ministra došlo k nedorozumění. V médiích se totiž objevila informace, že práce na novém odpadovém zákoně končí.

Tiskový mluvčí M. Vitík z MŽP nám potvrdil, že "práce na zákonu nadále pokračují a vyjmutí z plánu neznamená jeho zrušení či odložení na druhou kolej. Tento zákon je prioritou, přeložíme jej tak, aby byl kvalitní normou a ne jen pouhým nekvalitním splněním povinnosti."

Cílem je vytvořit podmínky, které umožní naplnit požadavky evropských právních předpisů, hlavně pokud jde o nakládání s odpady (největším problémem je skládkování komunálního odpadu; podporována má být výstavba zařízení na energetické využití komunálního odpadu), uvádí tisková zpráva vlády k tématu.

"Pokud by nový zákon o odpadech měl znamenat původně zvažované poměrně razantní zvýšení nákladovosti odpadového hospodářství a tedy poplatků vybíraných od občanů, a to kvůli podpoře pouze úzké skupiny vybraných technologií, vnímáme jako vhodné jeho určité odložení za účelem hledání opravdu funkčního modelu. České odpadové hospodářství by mělo s ohledem na potřebu plnění stanovených cílů umožnit další rozvoj nikoli úzkého, ale širokého spektra různých technologií, ale hlavně takových, které jsou ekonomicky smysluplné a které jsou prosaditelné v podmínkách volného trhu." publikoval uvedl ředitel ČAOH P. Havelka na webu odpadové asociace.