Více času na podstatné

Vláda schválila analýzu dopadů změny dražeb emisních povolenek

17.06.2014 09:37

Vláda by podle ministra životního prostředí Richarda Brabce měla při přípravě státního rozpočtu na příští roky zohlednit dopad stažení povolenek ze systému aukcí (tzv. backloadingu) do výdajů rozpočtových kapitol ministerstev životního prostředí a průmyslu. Brabec včera seznámil kabinet s analýzou dopadů změny harmonogramu dražeb emisních povolenek v letech 2014 až 2016 na státní rozpočet. Vláda dokument schválila. Pro letošní rok se podle analýzy může čekat, že bude podíl MŽP z výnosů dražeb povolenek nižší než rozpočtované výdaje. Analýza zdůrazňuje, že plánované příjmy a výdaje státního rozpočtu v letech 2014 až 2016 s backloadingem nepočítají. Porovnává dříve v rozpočtu zahrnuté výdaje na podporu energeticky úsporných opatření s objemem výdajů odvozených od očekávaných výnosů z prodeje emisních povolenek.

Na základě zákona má být 62,35 procent výnosu z dražeb určeno k financování úsporných opatření v resortech životního prostředí a průmyslu a obchodu. Letos a příští rok si mají ministerstva životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a ministerstva průmyslu a obchodu rozdělit tuto část výnosů v poměru 65/35, od roku 2016 v poměru 60/40.

Jako rychlé řešení Evropská komise navrhla takzvaný backloading, dočasné stažení 900 milionů emisních povolenek ze systému aukcí a změnu harmonogramu dražeb z let 2014 až 2016 na roky 2019 až 2020. To má dočasně omezit přebytku povolenek v oběhu a následně zvýšit jejich cenu na trhu.

 

Zdroj: ČTK