Více času na podstatné

Vláda schválila návrh zákona o ochraně ovzduší

21.07.2011 10:04

Návrh nového zákona o ochraně ovzduší, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, se více zaměřuje na znečišťovatele ovzduší, zefektivňuje systém jejich zpoplatnění, snižuje byrokracii a také umožňuje obcím vymezit na svých územích tzv. nízkoemisní zóny. Jeho hlavním cílem je dosáhnout lepší kvality ovzduší při současném snížení nadbytečné administrativní zátěže a legislativních povinností.

„Některé části České republiky, a to hlavně Moravskoslezský kraj, jsou dlouhodobě zatíženy špatným ovzduším. Prioritou této vlády je tento stav zlepšit a zajistit takovou kvalitu ovzduší, která nebude představovat zátěž ani pro zdraví lidí ani pro životní prostředí,“ řekl ministr Tomáš Chalupa. „Chceme, aby zákon začal platit prvního července příštího roku,“ dodal.

Kompenzační opatření

Nová právní úprava zajistí, že v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší nebudou uvedeny do provozu nové zdroje znečišťování, dokud neprokáží nebo nepřijmou opatření, která budou nové znečištění vyvažovat. Kompenzační opatření, která jsou v zákoně nově obsažena, budou investičního i provozního charakteru.

Zavádění nízkoemisních zón

Obce a města budou mít možnost vyčlenit na svých územích zónu, do které nebudou moci vjíždět auta, která nesplňují emisní limity. Obce a města ale zároveň musí zajistit objízdnou trasu po silnici stejné nebo vyšší třídy.

Nové parametry kotlů pro domácnosti

Nová opatření se dotknou i domácností. Malé kotle (o příkonu do 300 kW) uváděné na trh v České republice budou mít výrazně nižší emise než dnes. Dohlížet na to bude Česká obchodní inspekce. Zákon také zakazuje spalování nekvalitních paliv.

Individuální posuzování velkých znečišťovatelů

Nový zákon umožní také individuální přístup ke znečišťovatelům ovzduší. Příslušné krajské úřady budou moci zpřísnit provoz zdroje, který má na kvalitu ovzduší v oblasti prokazatelně špatný vliv.

Jednodušší a efektivnější poplatky

Nový zákon dále významně zjednodušuje placení poplatků. Administrativní zátěž se díky tomu sníží u provozovatelů, úřadů i obcí. Počet zpoplatněných látek se sníží z více než dvaceti na čtyři základní. Poplatek, který se dříve vybíral od výše 500 korun, bude nově inkasován tam, kde jeho výše dosáhne 5 000 Kč za provozovnu. Od roku 2017 se budou poplatky postupně zvyšovat a to až do roku 2022. Sazby poplatků mimo jiné nebyly valorizovány od jejich zavedení v roce 1991.

Zlepšení pro Moravskoslezský kraj

Zákon také pozitivně ovlivní životní prostředí v Moravskoslezském kraji. Umožní totiž snížit celkový objem emisí a prachových částic, a zlepšit tak kvalitu ovzduší. Ostrava podle předběžných informací vymezí nízkoemisní zóny. Díky individuálnímu přístupu ke zdrojům bude možné stanovit největším znečišťovatelům přísnější emisní limity, a zlepšit tak jejich dopad na ovzduší v kraji. Díky kompenzačním opatřením se na území nebudou zvyšovat emise kvůli novým provozům, zároveň je zachována možnost dalšího rozvoje kraje.

 

Zdroj: TZ, MŽP