Více času na podstatné

Vláda schválila novela zákona EIA

19.12.2016 14:49

Vláda dnes schválila novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), která má zjednodušit a zefektivnit proces EIA. Ministerstvo životního prostředí dnes předložilo na jednání vlády návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Cílem předkládaného návrhu je provést transpozici revize směrnice EIA, jejíž transpoziční lhůta uplyne 16. května 2017. Zároveň jsou v návrhu obsaženy i další změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jejichž cílem je podle navrhovatele zjednodušení právní úpravy. Více ZDE