Více času na podstatné

Vláda schválila NV o ukazatelích a přípustném znečištění odpadních vod

15.12.2010 09:18

Vláda na svém zasedání dne 14.12.2010 schválila "Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních".
(č.j. 1030/10)