Více času na podstatné

Vláda se odvrací od elektřiny z biomasy

17.03.2011 07:53

Rázný zásah státu proti ekologickému byznysu se může letos opakovat. Vláda chce podporovat jen teplárny, ne elektrárny na biomasu.

Ministerstva připravují opatření, která zabrání výstavbě dalších elektráren na spalování biomasy. Většina připravovaných projektů zřejmě nebude nikdy dokončena. Nový zákon o podporovaných zdrojích energie, který připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu, počítá s ukončením podpory výroby elektřiny z dřevní štěpky, slámy i dalších druhů biomasy. Podporu získají pouze ti investoři, kteří získají stavební povolení do konce tohoto roku. Poté se bude zvýhodnění vztahovat pouze na teplárny s doplňkovou výrobou elektřiny.
    Není to jediný podobný zásah. Ministerstvo životního prostředí připravuje změnu vyhlášky o biomase, která ukončí cenové zvýhodnění pro spalování dřevní štěpky v elektrárnách, jež nezahájí provoz do konce tohoto roku. „Jedna z chystaných úprav řeší snížení této podpory, potažmo co nejrychlejší ukončení podpory tohoto způsobu využití biomasy,“ potvrzuje mluvčí ministerstva Michaela Jendeková. Investoři pohybující se v oboru považují zmíněné návrhy za výsledek práce teplárenské lobby. Teplárny v situaci, kdy roste cena a zároveň klesá těžba hnědého uhlí, hledají alternativu a biomasa stále vychází ekonomicky lépe než spalování zemního plynu.
    V minulých letech v Česku vyrostla tři větší energetická zařízení na biomasu – v areálu Plzeňské teplárenské, v Čáslavi a Jindřichově Hradci. Různí investoři nyní připravují nebo staví 15 dalších. Odhadované náklady na jednotlivé projekty se dle velikosti pohybují od 150 milionů až po jednu miliardu korun.

 

Celý článek najdete na lidovky.cz.

Zdroj: www.biom.cz