Více času na podstatné

Vláda také dnes projedná Akční plán pro biomasu v ČR do roku 2020

12.09.2012 09:32

Vláda také dnes projedná Akční plán pro biomasu v ČR do roku 2020. Smyslem materiálu je upřesnit přínosy biomasy a umožnit její efektivnější využití. Akční plán pro biomasu doporučuje využívání biomasy zejména při kombinované výrobě elektřiny a tepla. Finanční podpora biomasy by také provozovatele těchto energetických zdrojů měla motivovat k větší efektivitě. Biomasa by podle materiálu měla být také více využívána pro topení v domácnostech místo uhlí.

Akční plán pro biomasu podotýká, že energetické využívání biomasy je nákladnější než spalování uhlí. Je proto nutné biomasu nadále podporovat dotacemi jako součást obnovitelných zdrojů. "Současný systém podpor je možno zhodnotit jako nekoordinovaný a ekologicky kontraproduktivní," stojí v materiálu. Využití biomasy v Česku v posledních letech rostlo a aktualizovaná energetická koncepce počítá s dalším přibýváním větších lokálních zdrojů i s biomasou v domácnostech.

Vláda mimo Akčního plán pro biomasu projedná Aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky, Surovinovou politiku České republiky a Státní politiku životního prostředí 2012 - 2020.

 

Zdroje: biom.cz (čtk)