Více času na podstatné

Vlastní výzkum a inovace pomáhají podnikům v růstu. Znáte možnosti podpory od Technologické agentury ČR?

09.07.2012 08:39

Čeští podnikatelé začali v posledních letech více sázet na svůj výzkum. Stát prostřednictvím Technologické agentury inovativní firmy finančně podporuje. Do roku 2019 by měla Technologická agentura podpořit malé společnosti v hodnotě necelé jedné miliardy korun. Nejvíce směřují peníze na výzkumné projekty a inovace do průmyslu, chemie a do vědy o zemi, což je vlastně ochrana životního prostředí.

„Úplně nejvíc přijatých projektů bylo u nás od malých podniků a vlastně i pak ve schválených projektech,“ říká Rut Bízková, předsedkyně státní Technologické agentury, která v tuzemsku finančně podporuje aplikovaný výzkum. „Celkem jsme vlastně podpořili 807 podniků, z toho je přes 300 malých podniků, 250 velkých a 193 středních. U malých podniků se v naprosté většině jedná o české subjekty,“ doplňuje. 

Do roku 2019 by měla jít do nápadů malých firem z Technologické agentury necelá miliarda korun. Podporu dostanou hlavně výzkumné projekty, které mají šanci se uplatnit v praxi. Nejvíce směřují peníze na inovace v průmyslu. „Podporujeme skutečně dost výraznou převahou průmyslový výzkum, pak poměrně intenzivně podporujeme chemii, třetí oblast jsou vědy o zemi, to je vlastně ochrana životního prostředí,“ přiblížila.
Jednou z firem, které investují do nápadů, je pražský Ateliér ekologických modelů. Malá firma, která se zabývá hlavně hodnocením životního prostředí, už dlouho sází na spolupráci s vědci. Když tvoří odborné studie a modely, neobejde se to bez výzkumu, říká vedoucí firmy Jan Karel. „Děláme spoustu odborných studii, magistrát potřebuje počítat emise z letecké dopravy. Tak nejdříve musíte přijít na to, jak to vlastně vůbec počítat,“ vysvětluje. 
 
Audio: Podrobnosti od reportérky Radiožurnálu Petry Benešové ZDE
 

Technologická agentura České republiky

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

 

Technologická agentura ČR zabezpečuje:

  • přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,
  • hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
  • poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
  • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
  • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
  • zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti,
  • poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,
  • podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,
  • jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
  • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.
 

Technologická agentura ČR připravuje a implementuje programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prvním vyhlášeným programem byl v roce 2010 program ALFA.  Na jaře roku 2011 byl následně vyhlášen program veřejných zakázek pro potřeby orgánů státní správy BETA. V červnu a červenci 2011 byly spuštěny ještě dva nové programy. Jedná se o program Centra kompetence, jehož cílem je podporovat rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem a program OMEGA zaměřený na podporu projektů aplikovaného společenskovědního výzkumu a vývoje. V červenci 2011 byla také vyhlášena druhá veřejná soutěž programu ALFA.  

Ačkoliv ve všech programech je kladen velký důraz na aplikační potenciál výsledků projektů, jedná se o naprosto rozdílné programy lišící se nejen svým odborným zaměřením, objemem finančních prostředků, ale i cíli a způsobem výběru projektů.

 

Více infromací o Technologické agentuře ČR a programech podpory získáte ZDE.

 

Zdroje: Radiožurnál (www.rozhlas.cz/zpravy), TA ČR