Více času na podstatné

Vodní díla na ohlášení

16.05.2011 07:18

Dotaz: Na jaká vodní díla se § 15a vztahuje a jak se při realizaci těchto vodních děl postupuje? Lze rovněž vodní díla podle § 15a odst. 1 vodního zákona povolit rovněž postupem podle § 15 vodního zákona?

 

Odpověď ZDE

 

Zdroj: MZe, výklad č. 90